Α π ό σ τ ο λ ο ς   Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD
Μειλίχου 176, Β' όροφος, Πάτρα. Τηλ.: 2610 427 379. E-Mail: aposapmed@gmail.com

Επικοινωνία

Απόστολος Αποστολόπουλος
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας,
Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD


Διεύθυνση:

Μειλίχου 176
(και Πανεπιστημίου προς Ολύμπιον)
Β' όροφος
Πάτρα

Τηλέφωνο:

2610 427 379

E-Mail:

aposapmed@gmail.com