Α π ό σ τ ο λ ο ς   Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD
Μειλίχου 176, Β' όροφος, Πάτρα. Τηλ.: 2610 427 379. E-Mail: aposapmed@gmail.com
Ωτοβελονισμός:

Δεδομένα Ωτοβελονισμού στην Ιταλία, 2012

Ο βελονισμός διδάσκεται στα Ιταλικά πανεπιστήμια και σε 7 δίνεται master.

Η GSATN αφορά όλη την Ιταλία, είναι η μόνη Ιατρική ένωση Ωτοβελονισμού.

GSATN: Gruppodi Studio Sull Agopunctura le Terapie Naturali.

Η FISA, ένωση σχολών βελονισμού της Ιταλίας, ορίζει τις 100 ώρες εκπαίδευσης σε μία 2ετία για την αναγνώριση της εκπαίδευσης. Για την απόκτηση του διπλώματος απαιτείται η έγκριση Διπλωματικής εργασίας βάσει της Ιταλικής νομοθεσίας.

Η FΙΖΑ συντονίζει 12 σχολές βελονισμού στην Ιταλία όπου εκπαιδεύονται ανά σχολή 50 - 60 γιατροί επί διετία. Ο χρόνος αναμονής για εκπαίδευση στον ΩΒ είναι 1 έτος.

FISA: Ομοσπονδία Ιταλικών Σχολών και Εταιρειών Βελονισμού και Ωτοβελονισμού.

www.masterauricoloterapia.it

info@masterauricoloterapia.it

Αssociazione Medica di Agopunctura Auricolare.

Στην διοικητική περιφέρεια της Τοσκάνης οι εναλλακτικές θεραπείες είναι ενταγμένες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ασκείται εναλλακτική ιατρική σε 80 ιατρεία της περιφέρειας, και στο πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και του Καλιάρι.

Στο Brusqueto της Φλωρεντίας λειτουργεί Νοσοκομείο Εναλλακτικής Ιατρικής.

Στο Μιλάνο υπάρχει έδρα Ιατρικής της Ευεξίας με μελέτη εναλλακτικών θεραπειών, λουτροθεραπειών, ιαματικών πηγών, διατροφικών συνηθειών, μακροβιοτικής, βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Ο ΩΒ ασκείται εκτενώς στην Ούμπρια, σε ειδική κλινική για την Ψυχογενή Ανορεξία που λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς στην Ιταλία.

Ενδεικτικοί Τίτλοι Διπλωματικών εργασιών ιατρών της GSATN στην Ιταλία το 2009 - 2010.

 • ανασκόπηση Ωτοβελονισμού στην Γερμανική βιβλιογραφία.
 • Θεραπείες περιαρθρίτιδας ώμου με ωτοβελονισμό και μεσοθεραπεία.
 • Ωτοβελονισμός σε εξαρτήσεις.
 • Άτυπη προσωπαλγία και ωτοβελονισμός.
 • Ωτοβελονισμός σε αυχεναλγία.
 • Βελτίωση απόδοσης χορευτών με ΩΒ με Βακάρια σε shenmen,
  Ήπαρ και Antiety - 1.
 • ΩΒ και αλλαγές συμπεριφοράς στην πρόσληψη τροφής.
 • Σύγκριση ΩΒ και Ro απεικόνισης σε αρθροπάθειες.
 • Χρήση Η/Β και ΩΒ σε γαστροσκόπηση αντί για αναισθησία.
 • Χρήση Η/Β και ΩΒ σε κολονοσκόπηση.
 • ΩΒ και νευραλγία τριδύμου.
 • ΩΒ σε οξέα επεισόδια ημικρανίας στο επείγοντα γενικών νοσοκομείων.
 • Βελτίωση ύπνου και ποιότητας ύπνου με ΩΒ.


Πάνω