Α π ό σ τ ο λ ο ς   Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD
Μειλίχου 176, Β' όροφος, Πάτρα. Τηλ.: 2610 427 379. E-Mail: aposapmed@gmail.com
Ωτοβελονισμός:

Eλεγχος Βουλιμίας επί 800 περιπτώσεων

Δρ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Παθολόγος, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας,
Αθήνα 30. 10ου - 1. 11ου 1997. Περιλήψεις, σελίδα 49.Περίληψη.

Έγινε ωτοβελονισμός του σημείου του στομάχου και του σημείου ψυχοσωματικής εξισορρόπησης για τον έλεγχο της βουλιμίας και του άγχους και την βοήθεια στην απώλεια βάρους σε 800 άτομα την διετία 1993-94. Χρησιμοποιήθηκαν ημιμόνιμες βελόνες, που έμεναν 10 - 15 ημέρες και επανατοποθετούνταν μετά 2 - 3 ημέρες. Συγχρόνως δίνονταν οδηγίες αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, Συμμετείχαν 683 γυναίκες και 117 άνδρες από 18 έως 76 ετών. Υπήρξε διετής παρακολούθηση του αποτελέσματος.

Αναγνώρισαν θεραπευτική βοήθεια στην ελάττωση της λαιμαργίας 649 άτομα (81,1%) και στην ελάττωση του "αναφερόμενου άγχους" 326 (46,7%) εκ των 697 ατόμων που δήλωναν συμπτωματολογία "άγχους". Υπήρξε έναρξη συνήθειας τακτικής άσκησης σε 305 άτομα (43,4%) εκ των 703 που δεν είχαν τέτοια συνήθεια.

436 άτομα (54,5%) είχαν τον πρώτο μήνα % Απώλεια Σωματικού Βάρους (% Α.Σ.Β.) μεγαλύτερη του 3% και παρακολουθήθηκαν από 3 έως 24 μήνες, αναλόγως της ανταπόκρισης τους στο προτεινόμενο πρόγραμμα που δεν ήταν δεσμευτικό χρονικά στην ανανέωση της ωτοβελονιστικής βοήθειας και στην παραμονή σε προσπάθεια δίαιτας.

Αφορούσε 270 άτομα (62%, ομάδα Α) που έκαναν 1-2 συνεδρίες και διαιτητική προσπάθεια ενός μηνός υπό παρακολούθηση, 127 άτομα (29%, ομάδα Β) με 3-5 συνεδρίες και προσπάθεια 2-3 μηνών, και 39 άτομα (9%, ομάδα Γ) άνω των 5 συνεδριών και διαιτητική προσπάθεια 4-6 μηνών τουλάχιστον.

Η ετήσια % Α.Σ.Β. ήταν 3-9% σε 106 άτομα, 10-19% σε 88 άτομα και ≥ 20% σε 14 άτομα. Η μακροχρόνια διατήρηση της ελάττωσης του βάρους είχε σχέση με τον αριθμό των συνεδριών και την διάρκεια της διαιτητικής προσπάθειας και παρέμεινε στο 66% όσων παρακολουθήθηκαν στο 6μηνο, 48% στο έτος και 20% στην διετία. Οι ομάδες Β και Γ είχαν πολύ καλύτερο μακροχρόνιο αποτέλεσμα εξαμηνιαίο 75% και 100% αντιστοίχως, ετήσιο 59% και 82% και διετές 23% και 53%. Ξαναπόκτησαν το βάρος που έχασαν 124 άτομα, 22 εκ των οποίων ήταν στο έτος και 66 στην 2ετία.


Συμπεράσματα:

Η θεραπευτική βοήθεια στον έλεγχο της λαιμαργίας και του άγχους με ωτοβελονισμό είναι ισχυρή. Η σωστή χρήση του σε ένα ιατρικό πρόγραμμα ελέγχου της παχυσαρκίας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και μακροχρόνια.


Υλικό και μέθοδος:

Εγινε ωτοβελονισμός του σημείου του στομάχου και ενίοτε και του σημείου ψυχικής εξισορρόπησης (Shenmen), για τον έλεγχο της βουλιμίας και του άγχους και την βοήθεια στην απώλεια βάρους σε 800 άτομα την διετία 1993 - 1994.

Χρησιμοποιήθηκαν ημιμόνιμες βελόνες (press needles) που έμεναν 10 - 15 ημέρες και επανατοποθετούντο μετά 5 - 7 ημέρες. Συγχρόνως δίνονταν οδηγίες σωστής αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, (ενημερωτικό φυλλάδιο, υποθερμιδική δίαιτα, αερόβια άσκηση, τροποποίηση συμπεριφοράς, ψυχολογική υποστήριξη, κ.α.). Έγινε ετήσια παρακολούθηση του αποτελέσματος. Συμμετείχαν 683 γυναίκες και 117 άνδρες από 15 έως 76 ετών.

Η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε γυναίκες (85.4%), ιδίως ηλικίας 31 - 40 ετών (36%) και 21 - 30 ετών (29%). 445 άτομα είχαν ελεύθερο ιστορικό, 209 άτομα είχαν κλινικά αναγνωρίσιμο άγχος παχυσαρκίας - ζυγαριάς και 163 άτομα είχαν ιστορικό με πολλές δίαιτες και φαινόμενο yo-yo. 197 άτομα είχαν έντονα ψυχοσωματικά προβλήματα.

Έγινε ταξινόμηση του μεγέθους της παχυσαρκίας βάσει του Δείκτη Μάζας Σώματος [Δ.Μ.Σ., Bold Mass Intex, B.M.I.] σε τέσσερες κατηγορίες: νορμοβαρείς (0), μέτρια (1), σοβαρή (2) και κακοήθης (3) παχυσαρκία.

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (βάρος / V ύψους) ήταν < 25 σε 153 άτομα (νορμοβαρείς), 25 - 30 σε 227 άτομα (μέτρια παχυσαρκία), 30 - 40 σε 367 (σοβαρή παχυσαρκία) και > 40 σε 53 (κακοήθης παχυσαρκία).


Αποτελέσματα:

Υπεβλήθησαν σε 1 συνεδρία 477 άτομα (59.6%, ομάδα Α), σε 2 - 4 συνεδρίες 281 άτομα (35.1%, ομάδα Β) και άνω των 4 συνεδριών 42 άτομα (5,3%, ομάδα Γ), ανά 20 ημέρες ή αραιότερα.

Αναγνώρισαν θεραπευτική βοήθεια στην ελάττωση της βουλιμίας 649 άτομα (81,1%) και στην ελάττωση του "άγχους" 326 (46,7%) εκ των 697 ατόμων που δήλωσαν υπάρχουσα συμπτωματολογία "άγχους". Η ελάττωση της βουλιμίας ήταν έντονη στο 57.5% των περιπτώσεων και μέτρια στο 23.6%, όπως ελεγχόταν με αντίστοιχο ερώτημα στην δεύτερη θεραπευτική συνεδρία μετά 20 ημέρες.

Υπήρξε έναρξη συνήθειας τακτικής άσκησης σε 305 άτομα (43,4%) εκ των 703 που δεν είχαν τέτοια συνήθεια. Επισημαίνεται το υψηλότατο ποσοστό (88%) ατόμων χωρίς συνήθεια τακτικής άσκησης σε άτομα κατά πλειοψηφία αστικού τύπου διαβίωσης (καθιστική ζωή), ως αιτιολογικού παράγοντα παχυσαρκίας και επιτυχούς μακροχρόνιας αντιμετώπισής της.

Δεν υπήρξε σημαντική απώλεια βάρους σε 285 άτομα (35.6%).

Υπήρξε αρχική (1 - 3 μήνες) Εκατοστιαία Απώλεια Σωματικού Βάρους (% Α.Σ.Β.), σε 515 άτομα (64,4%) και % Α.Σ.Β. στους 6 - 12 μήνες σε 270 άτομα (33,8%).

Η αρχική % Α.Σ.Β. ήταν 3 - 9% σε 367 άτομα (45.9%) και μεγαλύτερη του 10% σε 148 άτομα (18.5%).

Η % Α.Σ.Β. στους 6 - 12 μήνες ήταν 3 - 9% σε 139 άτομα (17,4%) και > 10% σε 131 άτομα (16,4%).

Διαπιστώνεται % Α.Σ.Β., 6μηνιαία σε 273 άτομα (53%) και ετήσια σε 167 άτομα (32.4%). Τα ανωτέρω ποσοστά αφορούν την επιτυχή συνέχιση της διαιτητικής προσπάθειας και την διατήρηση του αποτελέσματος.


Συμπεράσματα:

Η θεραπευτική βοήθεια στον έλεγχο της βουλιμίας και του άγχους με ωτοβελονισμό του σημείου του στομάχου και του Shenmen είναι ισχυρή.

Σχεδόν τα 2/3 των ατόμων που συμμετείχαν με μία τουλάχιστον συνεδρία έχουν αρχικό αποτέλεσμα στην % Α.Σ.Β. (64.4%) και άνω του 1/3 (35.5%) διατηρούν ή συνεχίζουν την % Α.Σ.Β. και μετά το 6μηνο.

Η αναγνώριση της θεραπευτικής βοήθειας είναι υψηλή στον έλεγχο της βουλιμίας (81.1%) και του συνυπάρχοντος άγχους (46.7%) κατά την επικοινωνία μετά το πρώτο 20ήμερο. Σημαντικά μικρότερο βέβαια ποσοστό (40.4%) ακολουθεί την μέθοδο με επανάληψη των συνεδριών ανά 20 ημέρες. Ενα μέρος αυτών (35.6%) δεν αναγνωρίζει θεραπευτικό αποτέλεσμα κατά την πρώτη συνεδρία

Οι υπόλοιποι είτε αρκούνται στο αρχικό αποτέλεσμα είτε διακόπτουν σύντομα την προσπάθεια ελέγχου του βάρους, ως εκ της φύσεως του προβλήματος.

Ο ωτοβελονισμός του σημείου του στομάχου και του Shenmen σε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες ανά 15 - 20 ημέρες προσφέρει σε σημαντικό ποσοστό ατόμων και σε ικανοποιητικό βαθμό, θεραπευτική βοήθεια.

Η σωστή χρήση του σε ένα πρόγραμμα ελέγχου της παχυσαρκίας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και μακροχρόνια, πιθανόν περισσότερο από άλλα αντίστοιχα ιατρικά προγράμματα (π.χ. φάρμακα, διαιτολόγια, ψυχολογική υποστήριξη, κ.α.).


Αναγνώριση Θεραπευτικής Βοήθειας

Ελάττωση Βουλιμίας
n%
Ελάττωση Άγχους
n%
Όχι 151 18.9% - -
Ναι 649 81.1% 326 46.7%
Σύνολο: 800 100% 697 87,1%
Έντονη 460 57.5% 56 8.6%
Μέτρια 189 23.6% - -


Πάνω