Α π ό σ τ ο λ ο ς   Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD
Μειλίχου 176, Β' όροφος, Πάτρα. Τηλ.: 2610 427 379. E-Mail: aposapmed@gmail.com
Ωτοβελονισμός:

Διακοπή καπνίσματος με Ωτοβελονισμό

Από το 1960 ο ωτοβελονισμός χρησιμοποιείται σε θεραπείες απεξάρτησης. Ιδιαίτερα για το κάπνισμα χρησιμοποιήθηκαν εξελικτικά πολλά πρωτόκολλα. Τα 7 σημεία, το μικρό και μεγάλο Δ, το τρίγωνο του Bourdiol, ο ηλεκτρικός ερεθισμός των σημείων κ.α. Εφαρμόσθηκε και μεσοθεραπεία, ήτοι μικροενέσεις συνήθως προκαϊνης.

Πρωτόκολλο Acudetox Classico.

Το 1980, στις USA, εφαρμόσθηκε το πρωτόκολλο Acudetox αρχικά από ψυχίατρο, μη βελονιστή, βάσει άρθρου για την απεξάρτηση του Smith μαζί με τον Ιάπωνα καθηγητή Omura.

Αρχικά εφαρμοζόταν ωτικός βελονισμός με ηλεκτρική διέγερση. Όταν όμως στα κέντρα απεξάρτησης "χάλασαν" τα μηχανήματα ηλεκτροβελονισμού έθεταν πέντε βελόνες σε κάθε αυτί βάσει του ωτικού χάρτη χωρίς ανίχνευση των σημείων.

Η πεντάδα είναι: Shenmen, ΑΝΣ, Νεφρός, Ήπαρ και Πνεύμων - 2.

Τίθενται άμφω σε κέντρα αποτοξίνωσης, όταν το χρειάζεται ο ασθενής , στο σαλόνι καθιστοί, για μισή ώρα, παίρνουν Detox βοήθεια, το ίδιο σε διαφορετικές εξαρτήσεις, στις USA.

Πρωτόκολλα Gufate - Bazzoni.

Στην Ιταλία εφαρμόσθηκε η μέθοδος του Dr Gufate ως εξέλιξη του Acudetox Classico σε χιλιάδες ασθενείς. Χρησιμοποιείται ηλεκτρικός ερεθισμός με PSD ή άλλο μηχάνημα ηλεκτροβελονισμού. Ο Bazzoni το εξέλιξε περαιτέρω.

Διακοπή καπνίσματος και Ωτοβελονισμός.

Συστήνουμε να είναι ο ασθενής 3 ώρες τουλάχιστον χωρίς καπνό ή καλύτερα από το προηγούμενο βράδυ. Ανιχνεύουμε προσεκτικά με PSD με ρύθμιση του ανιχνευτή στο ελάχιστο ώστε να ανιχνεύσουμε ομόπλευρα ένα ή δύο σημεία στη ζώνη του Boch, 3 - 4 χιλ. γύρω. Κάνουμε ανίχνευση και ετερόπλευρα και σημείωση των σημείων με μολύβι. Τοποθέτηση μίας βελόνης ωτοβελονισμού στο πιο έντονα ανιχνεύσιμο και ως επώδυνο - διπλό σημείο και διέγερση της. Αφήνουμε τη βελόνη στο σημείο και συστήνουμε 2 - 3 ρουφηξιές τσιγάρου στο μπαλκόνι. Αν υπάρξει αλλαγή γεύσης - απέχθεια - σαν άχυρο, τότε τοποθετούμε μόνο ένα ASP και κάνουμε ηλεκτρικό ερεθισμό έντονα με υψηλή συχνότητα 40 Hz. Αφήνουμε το ASP για 3 - 4 εβδομάδες.

Τροποποιημένο πρωτόκολλο των Bazzoni - Gufante.

Θέτουμε την τριάδα των εξαρτήσεων με ASP (Boch, zerome, Craving) και κάνουμε ισχυρό ηλεκτρικό ερεθισμό με PSD στα 3 σημεία για 2 - 3 λεπτά, πρώτα και περισσότερο στο σημείο Boch με 15 Hz συχνότητα, να μην αισθάνεται πόνο. Μετά καλύπτουμε τα ASP με τσιρώτα. Μένουν για ένα μήνα τα ASP εάν δεν καπνίσει και είναι καλά. Αν καπνίσει ενδιάμεσα κάνουμε διέγερση με ηλεκτροβελονισμό ή με το PSD στα 3 σημεία, ανά εβδομάδα αν χρειασθεί, ή με συσκευή ροομέτρη ρύθμισης συχνότητας από 2 -15 Hz.

Η απελευθέρωση ενδορφινών πιστοποιήθηκε στις περισσότερες ιατρικές δημοσιεύσεις ωτοβελονισμού ότι επιτυγχάνεται εντονότερα με χρήση ηλεκτροβελονισμού και όχι στις απλές εφαρμογές ωτοβελονισμού. Ο G. Bazzoni κάνει έρευνα στη ζώνη του πνεύμονα στην κάτω ημικόγχη, σε θεραπείες εξαρτήσεων και πόνου καρκινοπαθών, με μηχανήματα ηλεκτροβελονισμού διεγείροντας σημεία στη νεύρωση του πνευμονογαστρικού.Πάνω