Α π ό σ τ ο λ ο ς   Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD
Μειλίχου 176, Β' όροφος, Πάτρα. Τηλ.: 2610 427 379. E-Mail: aposapmed@gmail.com
Ωτοβελονισμός:

Άλλες παθήσεις και Ωτοβελονισμός

Δερματολογικές παθήσεις.

Η αποτελεσματικότητα του ωτοβελονισμού είναι υψηλή στα δερματολογικά προβλήματα. Ο ΩΒ είναι αποτελεσματικός μέσω των επιμέρους δράσεων του, αντιαλλεργική, αντιφλεγμονώδης, ψυχοτρόπος δράση, εξισορρόπηση του ΑΝΣ και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ο ωτοβελονισμός έχει σημαντικά σημεία γενικής και ειδικής δράσης. όπως:

α. Το ear apex - έσω έχει δράση στην μικροκυκλοφορία καθώς και το σημείο shenmen.

β. Το ear apex - έξω με μικροαιμοραγία σε υπερτασική κρίση.

γ. Σημεία δέρματος και βλεννογόνων στο προτύπωμα της έλικας στην πρόσθια κρυφή επιφάνεια της που αφορούν την αντιπροσώπευση του πόνου που προέρχεται από το πάσχον δέρμα π.χ. της άκρας χειρός σε λεμφοοίδημα λόγω χειρουργηθέντος καρκίνου του μαστού.

Ο ερεθισμός της κάτω ημικόγχης και του πνευμονογαστρικού έχει αντιφλεγμονώδη δράση.

Οι εφαρμογές του ωτοβελονισμού στην δερματολογία είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές. Σε ψωρίαση με συμμετοχή του ψυχισμού έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Γυναικολογικές παθήσεις.

Υπάρχει σαφής αντιπροσώπευση μήτρας, σαλπίγγων, ωοθηκών και κόλπου ως ζώνης.

Είναι αυξανόμενο το ενδιαφέρον στην Ευρώπη (GB, Ιταλία) για την ευωδοτική δράση του βελονισμού και του ωτοβελονισμού ιδίως στην εξωσωματική υποστήριξη των γυναικολόγων και των ασθενών τους, σε προβλήματα υπογονιμότητας, σε ειδικές κλινικές.

Θεραπεία κλιμακτηριακού συνδρόμου και εξάψεων.

Σε δύσκολες περιπτώσεις κάνομε ηλεκτροβελονισμό και διέγερση των σημείων shenmen και πνεύμων (ομοπλευρα). Αυτό οδηγεί σε ενεργοποίηση ενδογενών μηχανισμών ελέγχου του πόνου και παραγωγής ενδογενών οπιοειδών.

Το αποτέλεσμα είναι συνεχώς βελτιούμενο ανά συνεδρία και χρειάζονται 7 - 8 συνεδρίες για την περαιτέρω διατήρηση της αυτόματης αναπαραγωγής νευρομεταβιβαστών.

Στην Ιταλία, στο κέντρο TONDI για την νευρογενή ανορεξία αντιμετωπίζουν την δυσκοιλιότητα με ωτοβελονισμό με σπόρους Βακάριας στα σημεία shenmen, ΑΝΣ και Σημείο δυσκοιλιότητας (σημείο στύψης).

Με λίγα σημεία ωτοβελονισμού μπορούμε να βοηθήσουμε, πάντα σε συνεργασία με τους γυναικολόγους σε δύσκολα γυναικολογικά προβλήματα π.χ. ενδομητρίωση, μεγάλα ινομυώματα με διαταραχές ΕΡ. Σε ασθενείς κοντά στην εμμηνόπαυση μπορούμε να διατηρήσουμε ή να μειώσουμε το μέγεθος των ινομυωμάτων μέχρι να φτάσει στην εμμηνόπαυση και στην ακόλουθη μείωση του ρυθμού της ανάπτυξης και την ατροφία των ινομυωμάτων.

Στην ενδομητρίωση θεραπεύουμε παρόμοια με ερεθισμό στην νευροενδοκρινή ζώνη, το shenmen, και σημεία στη ζώνη της μήτρας και των ωοθηκών.

Αυτοάνοσα Νοσήματα.

Πολλά ανοσο-ενδοκρινο-νευρολογικά χρόνια προβλήματα υγείας σχετίζονται εμφανώς ή όχι με το stress. Σε αυτά βοηθάει η τριάδα του stress, και η ζώνη στο apex ear - έσω, στο σημείο αλλεργίας που έχει "συστηματική" αντιφλεγμονώδη δράση. Το σημείο της Αλλεργίας έχει και δράση στην "υπεραντίδραση" του ανοσοποιητικού σε εξωτερικά ερεθίσματα αλλά και αντίστοιχα στις αυτοάνοσες νόσους ως υπεραντίδραση σε "αυτοαντιγόνα".

Η Ζώνη Καρδιά ευρίσκεται στο κέντρο της Ζώνης Πνεύμων στο κέντρο της κάτω ημικόγχης εκεί που βουλιάζει περισσότερο το pulper με τον ασθενή ξαπλωμένο πλάγια.

Η Ζώνη Πνευμων είναι ευρύτερη ζώνη. Ο άνω πνεύμων αντιστοιχεί στο όργανο πνεύμων και μάλιστα ετερόπλευρα.

Ο κάτω πνεύμων, κάτω από τη Ζώνη Καρδιά, ή Lung 2 αντιστοιχεί στο πνεύμων - TCM, ήτοι δρα ως Π.Μ. του πνεύμονα, άρα δρα στο δέρμα, δρα στις απεξαρτήσεις, παράγει μεγάλη ποσότητα ενδορφινών, δρα στο πνευμονογαστρικό και έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη και παυσίπονη δράση.

Είναι ζώνη μεταβίβασης μεταξύ των ζωνών Πνεύμων και Θάλαμος (όλα είναι πνευμονογαστρικό νεύρο!!).

Ο ωτοβελονισμός έχει πολύ καλά ή θεαματικά αποτελέσματα στα σοβαρά δερματολογικά προβλήματα, οξεία και χρόνια, και στον κνησμό άγνωστης αιτίας ή λόγω stress γενικότερα.

Έρπης Ζωστήρ και ΩΒ.

Η επιλογή των σημείων ωτοβελονισμού εξαρτάται από το στάδιο εκδήλωσης της νόσου. Εάν έχομε το αρχικό στάδιο πριν την εκδήλωση της δερματίτιδας ως οξεία αλγία νευροτομίου χ ή ψ τότε ανίχνευση στην ανθέλικα π.χ. στη θωρακική μοίρα 1 - 2 επώδυνα σημεία. Ανιχνεύουμε επίσης στο προτύπωμα της ανθέλικας λόγω της ριζίτιδας.

Οδονταλγίες - προσωπαλγίες.

Με τον ΩΒ, με την ανίχνευση στο πτερύγιο, έχομε δυνατότητα διαφοροδιάγνωσης ανάμεσα σε οδονταλγίες και προσωπαλγίες προβαλλόμενες από γειτονικούς σχηματισμούς όπως οι στερνοκλειδομαστοειδείς, τα ιγμόρεια, οι σκαληνοί, η μαστοειδής κλπ.

Με τον ΩΒ υπάρχει επίσης η δυνατότητα ελέγχου της υπερευαισθησίας στους οδοντιατρικούς χειρισμούς και της υπεραντιδραστικότητας στο φάρυγγα.

Ελέγχεται επίσης καλά ο σπασμός μασητήρων που συσχετίζεται ισχυρά με το stress και προκαλείται μερικές φορές μετά την αφαίρεση φρονιμίτη με αδυναμία διάνοιξης του στόματος και μάσησης.

Θεραπεία μακροβιότητας, ενίσχυσης του ανοσολογικού συστήματος με ΩΒ.

Μελετάται η θεραπευτική δυνατότητα του ΩΒ και η εξειδίκευση του στο ΚΝΣ, (master στην Ιταλία πρόσφατα).

Ειδικότερα με τον ωτοβελονισμό μπορούμε να παρέμβουμε στα μείζονα συστήματα νευρομεταβίβασης από τα αντίστοιχα ενεργά λειτουργικά σημεία - ζώνες του ωτικού πτερυγίου όπως :

α) το Σεροτονινεργικό σύστημα (serotonine) με το σημείο Antidepressant,

β) το Ντοπαμινεργικό σύστημα (dopamine) με το σημείο Craving,

γ) το Γκαμπαμινεργικό σύστημα (GΑΒΑ) με το σημείο Anxiety - 1,

δ) το Χολινεργικό σύστημα (acetylcholine) με το σημείο Σαντσιάο,

ε) το Συμπαθητικό νευρικό σύστημα (noradrenaline) με το σημείο ΑΝΣ, και

στ) το σημείο shenmen, Α επιπέδου, εξισορρόπησης, αρχικά πάντα. με ήπιο επαναλαμβανόμενο ερεθισμό ομόπλευρα ή άμφω, ανά 3 - 4 εβδομάδες, ή αραιότερα ή με αναμνηστική συνεδρία ανά 2 - 3 μήνες.Πάνω