Α π ό σ τ ο λ ο ς   Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD
Μειλίχου 176, Β' όροφος, Πάτρα. Τηλ.: 2610 427 379. E-Mail: aposapmed@gmail.com
Ωτοβελονισμός:

Θεραπείες πόνου, στάσης σώματος με ΩΒ

Ο ωτοβελονισμός έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα στις θεραπείες του πόνου και αυξάνεται διαρκώς η χρήση του στα ιατρεία πόνου στις δυτικές χώρες, ιδιαιτέρως στην Ευρώπη, στην Ιταλία.

Ο ωτοβελονισμός έχει θεραπευτική ένδειξη στην αντιμετώπιση του πόνου ανεξαρτήτως αιτίας.

Το πρωτόκολλο είναι ίδιο ως συστηματική προσέγγιση αλλά αλλάζουν οι παράμετροι όπως η εντόπιση, η χρονιότητα ή άλλα δεδομένα, π.χ. άρθρωση με οίδημα, φλεγμονή.

Να κουράρουμε τις ρίζες και όχι τα λουλούδια, π.χ. όχι το γόνατο αλλά τη φλεγμονή. Κανόνας: δεν ακολουθούμε την πορεία του πόνου, τις μετατοπίσεις του ή τις εντοπίσεις του.

Το σημείο zero έχει γενική εξισορροπιστική δράση και ειδικές δράσεις όπως στο λόξυγγα (θεραπεία για 2΄). Το χρησιμοποιούμε για reset, όταν έχουμε υπερευαισθησία ή πολλά ενεργά σημεία ΕΗΑ.

Η Γαλλική και η Κινέζικη ωτική χαρτογράφηση είναι κυρίως χάρτες εκπροσώπησης του πόνου, οξέως προκλητού πειραματικού του Nosier ή χρόνιου κλινικού των Κινέζων. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ τους .

Ο πρωτοπαθής πόνος εκφράζεται τοπογραφικά στην αντίστοιχη ζώνη χαρτογράφησης αλλά ένας δευτεροπαθής προβαλλόμενος αναφερόμενος πόνος θα ανιχνευθεί στη ζώνη της πρωτοπαθούς βλάβης. Έτσι ένα άλγος στην ωμοπλάτη που οφείλεται σε πρόβλημα του στομάχου ή του παγκρέατος θα ανιχνευθεί ως επώδυνο ή λειτουργικό σημείο στην κόγχη, στην περιοχή του στομάχου ή του παγκρέατος. Εδώ είναι ή διαγνωστική αξία του ωτοβελονισμού που πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται με σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους (π.χ. υπέρηχους, ακτινογραφία, κλπ) και βάσει της κλινικής εικόνας. Στον νευροπαθητικό ή ψυχογενή πόνο δεν ανιχνεύουμε επώδυνα σημεία αλλά μόνο λειτουργικά.

Ο ερεθισμός του πνευμονογαστρικού στην ωτική κόγχη αποδείχθηκε σε εργασία σε πειραματόζωα ότι οδήγησε σε αποδρομή περιφερικής φλεγμονής με οίδημα στα κάτω άκρα. Ο πόνος και η φλεγμονή αλληλοτροφοδοτούνται, συνδέονται.

Ο δευτερογενής αντανακλαστικός πόνος εκφράζεται στην μαστοειδή ωτική επιφάνεια. Θα τον ανιχνεύσουμε και θα τον θεραπεύσουμε στη μαστοειδή επιφάνεια με ημιμόνιμα pyonex 0.3 ή 0.6 mm. Θεραπεύοντας τον πρωτογενή πόνο θα αποδράσει και ο αντανακλαστικός.

Τα επώδυνα σημεία συνδέονται με την χαρτογραφία του πόνου και με τον τύπο του πόνου. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ σημείο ωτοβελονισμού που δεν είναι ενεργό, που δεν είναι επώδυνο στην πίεση ή ανιχνεύσιμο με μηχάνημα.

Ο πρωταρχικός πόνος μπορεί να είναι αλγαισθητικός, να οφείλεται σε μηχανικό, θερμικό ή χημικό ερέθισμα. Αυτός προκαλεί και δευτερογενή αντανακλαστικό πόνο νευροτομικής κατανομής μέσω της καταπόνησης ή της υποξίας, ισχαιμίας του σύστοιχου μυός.


Ωτοβελονισμός σε οξύ σοβαρό πόνο.

Σε οξεία οσφυοϊσχιαλγία π.χ. ή πρόσφατη παθολογία με μυϊκή - κινητική μόνο αιτία μπορεί να έχουμε άμεση λύση χωρίς ανάγκη επαναλήψεων και κατά την πρώτη συνεδρία με τοποθέτηση Ημιμόνιμων βελόνων. Γίνεται επανάληψη της συνεδρίας ανά εβδομάδα (με αφαίρεση την προηγούμενη) ή ανά 2 εβδομάδες επί πολύ καλής βελτίωσης της αλγίας. Στον οξύ πόνο αναμένεται ουσιαστική λύση με ωτοβελονισμό σε 48 ώρες, τότε ζητάμε ενημέρωση.

Το test επαφής (needle contact test). Κάνομε το test για να βρούμε το ειδικό πρωτεύον επώδυνο και λειτουργικό (διπλό) σημείο στη ζώνη της τοπογραφίας του πόνου, το οποίο:

α. θα δράσει άμεσα αναλγητικά,
β. θα ξεμπλοκάρει την δυσκινησία (movement), τη μυική σύσπαση (palpation, myofacial trigger),
γ. θα ελαττώσει ή θα λύση άμεσα την κρίση της ημικρανίας,
δ. θα ελαττώσει την μυϊκή τάση (muscular ipertonus).

Ο ωτοβελονισμός
έχει ιδιαίτερα καλό αποτέλεσμα στις άτυπες χρόνιες προσωπαλγίες και την νευραλγία του τριδύμου. Συχνά έχουν προηγηθεί οδοντιατρικές επεμβάσεις. Προσωπαλγίες συχνά οφείλονται σε trigger poins του στερνοκλειδομαστοειδή.

Στην Xerostomia ο ωτοβελονισμός έχει αποτελεσματικότητα, στο λοβό είναι η ζώνη του σπλαχνικού κρανίου. Χρόνια αλγία άνω γνάθου μετά από αφαίρεση οδόντος πρό μηνών μπορεί να είναι νευροπαθητικός πόνος. Οι εμβοές είναι δυσίατες γενικά αλλά με ωτοβελονισμό εκεί που συμμετέχει το stress και ο μυϊκός σπασμός και οι «ψυχικού τύπου» πάνε καλά.

Σε συνδυασμό ωτοβελονισμού και σωματοβελονισμού κάνουμε πρώτα θεραπεία ωτοβελονισμού με ημιμόνιμες βελόνες και μετά λίγες ημέρες ορίζουμε την πρώτη συνεδρία σωματοβελονισμού.


Κεφαλαλγίες και ΩΒ.

Η Coharne Database Μεταανάλυση το 2010 επιβεβαίωσε ότι ή θεραπεία βελονισμού είναι αποτελεσματικότερη από την φαρμακευτική αγωγή για την θεραπεία και την μακροχρόνια προφύλαξη σε ημικρανίες και άλλες χρόνιες κεφαλαλγίες.

Ο Ωτοβελονισμός είναι πολύ απλή και αποτελεσματική μέθοδος ειδικά κατά Romoli και Bazzoni. Το 1980 υπήρχε ήδη εμπειρία και δημοσιεύσεις αποτελεσματικότητας των θεραπειών βελονισμού και ωτοβελονισμού από τον Nosier και τον Romoli.

Ημικρανία με αύρα 20%, χωρίς αύρα 80%. Με τον ωτοβελονισμό ενίοτε αποδράμει η αύρα αρχικά, καλό προγνωστικό σημείο για την θεραπεία.

Αίτια: ψυχολογικά, ορμονολογικά, φαρμακολογικά, αλλεργικά, περιβαλλοντολογικά. Η εσωτερική ζώνη του αντίτραγου είναι σημαντική για την ημικρανία και τον σφυγμώδη πόνο. Είναι αποτελεσματική η εφαρμογή θεραπείας ωτοβελονισμού στην περίοδο της αύρας, που ενίοτε είναι διάρκειας ωρών.

Ο ωτοβελονισμός είναι αποτελεσματικότερος στην ημικρανία παρά στην κεφαλαλγία τάσεως, παρ' ότι πιστεύεται το αντίθετο λόγω της σοβαρότητας της Ημικρανίας. Την κεφαλαλγία τάσεως θα την θεραπεύσουμε σαν μια κλινική οντότητα άγχους προσθέτοντας την ζώνη ινιακό και τα σημεία μυϊκής χαλάρωσης.


Διαταραχές πλαγιότητας, στάσης σώματος.

Η αυτοσυνείδηση μας διαχωρίζει από τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου.

Ο χρόνος ως έννοια, μέσω της λειτουργίας του εγκεφάλου, δημιουργείται σταδιακά και ολοκληρώνεται στην ηλικία των έξι ετών οπότε και συνειδητοποιεί το άτομο την έννοια του προσωπικού του χρόνου καθώς και την έννοια του θανάτου και της διάρκειας της ζωής. Αυτό γίνεται μέσω της κατανομής των λειτουργιών στα δύο ημισφαίρια καθώς και της συνεργασίας τους, της λεγόμενης πλαγιότητας του εγκεφάλου. Η αντίληψη του κόσμου μοιράζεται ως λειτουργικότητα μεταξύ των δύο ημισφαιρίων.

Η πλαγιότητα είναι ο καταμερισμός των λειτουργιών μεταξύ των δυο ημισφαιρίων, η εξισορρόπηση των λειτουργιών και η ελάττωση της υπερδραστηριότητας του ενός ημισφαιρίου.

Το δεξί ημισφαίριο διαχειρίζεται τις ζωικές λειτουργίες, το συγκεκριμένο, την ομιλία, τις αισθήσεις, το συναίσθημα.

Το αριστερό χειρίζεται την αφαίρεση, τον αναστοχασμό, την σκέψη, τα μαθηματικά, είναι το επικρατούν στον δεξιόχειρα, με αυτό σκέπτεται ο δεξιόχειρας.

Ακύρωση του αριστερού ημισφαιρίου πειραματικά οδηγεί σε βελτίωση ακοής, όρασης, αφής κ.α. και αδυναμία εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων, συνειρμών, κ.α.

Προβλήματα πλαγιότητας είναι συχνότερα στους άνδρες. Συχνότερα

α) στις ηλικίες 6 - 7 ετών: όπως ανορθογραφία, δυσκολία υπολογισμών, συμπεριφοριστικές διαταραχές, κακοί μαθητές, προβλήματα λογοθεραπείας, δυσλεξίας.

β) στην ηλικία των 18 ετών: δυσκολίες προσανατολισμού στη ζωή τους, αποφασίζουν τυχαία, καλοί υπαρχηγοί αλλά κακοί αρχηγοί, κακοί πρώτοι.

γ) γύρω στα 40: δυσκολίες στο ζεύγος, στη δουλειά, κακές διαπροσωπικές σχέσεις, δυσκολεύονται στις σχέσεις με την κοινωνία. Συχνά είναι εξαναγκασμένοι δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες.

Συχνά υπάρχει αλλαγή στο διευθύνων μάτι (που βάζει τη φωτογραφική μηχανή), ή το διευθύνων πόδι. Ο δεξιόχειρας έχει πιο ψηλά τον δεξί ώμο, ενώ ο αριστερόχειρας τον αριστερό ώμο. Ενίοτε διαταράζεται η ισορροπία του επικρατούντος άκρου.

Διαταραχές πλαγιότητας ελέγχονται
στην πρόσθια περιοχή, μπροστά από τον τράγο.

Δημιουργούνται διαταραχές μνήμης. Συχνά μετά από τραυματισμούς, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διακοπή καπνίσματος.

Συχνότερα είναι τα προβλήματα υπερδραστηριότητας του δεξιού και υποδραστηριότητας του αριστερού ημισφαιρίου.

Το αριστερό ημισφαίριο στις γυναίκες είναι λιγότερο ανεπτυγμένο.

Η αντίληψη του χρόνου είναι χαρακτηριστικό του αριστερού ημισφαιρίου.

Βελονίζουμε ομόπλευρα, από την πλευρά του κυρίαρχου αυτιού, δεξιά στο δεξιόχειρα και αριστερά στον αριστερόχειρα.

Διαταραχές της Lateralite εκδηλώνονται με κόπωση, άγχος, διαταραχές μνήμης και κατάθλιψη. Π.χ. δεν θυμάται το όνομα πολλών που γνωρίζει σίγουρα, νοιώθει κουρασμένος, έχει πολλές εικόνες στο μυαλό (στο δεξί ημισφαίριο), είναι καθυστερημένος στα ραντεβού, δεν έχει καλή την έννοια του χρόνου.

Διαταραχές επικράτησης.

Συχνά ξεχνάμε ότι είμαστε ένα από τα είδη του ζωικού βασιλείου, το ανώτερο βέβαια, το μέγιστα εξελιγμένο, αλλά η έννοια της επικράτησης είναι ισχυρή μεταξύ όλων των ζώων, και μεταξύ των ανθρώπων.

Παντού βλέπουμε την λειτουργία της ομάδας, την ιεραρχία (και στο γυναικωνίτη υπάρχει πάντα ιεραρχία και μάλιστα αυστηρή), είναι κυρίαρχα πρωτόγονα αντανακλαστικά, όταν διαταράσσεται η σχέση της ιεραρχίας δημιουργούνται προβλήματα, ψυχοσωματικά κ.α.

Ωτοβελονισμός σημείων πλαγιότητας βοηθάει σημαντικά σε συμπτώματα που σχετίζονται με διαταραχές επικράτησης.

Η στάση του σώματος.

Η στάση του σώματος ρυθμίζεται από ένα πολύπλοκο σύστημα ομοιοστασίας, ορθοστασίας. Οι παρασπονδυλικοί μύες είναι εκτελεστές για την διατήρηση της καμπυλότητας και της ισορροπίας της Σ.Σ.

Το Κ.Ν.Σ. δίνει τις εντολές ως κεντρικό PC που παίρνει ενημέρωση από αισθητήριους υποδοχείς από όλο το σώμα, ενδομυϊκοί, δερματικοί, πελματικοί και κυρίως από τα μάτια, τη γνάθο και το λαβύρινθο. Σε περιφερικές βλάβες, π.χ. στα μάτια, το κεντρικό PC προσαρμόζει την ισορροπία της Σ.Σ. κυρίως με μυϊκή σύσπαση πρόσκαιρη ή μόνιμη ετερόπλευρη, των παρασπονδυλικών μυών. Έτσι μια διαταραχή της όρασης μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα οσφυαλγίας σε ένα χειριστή Η/Υ.

Σε θεραπείες ωτοβελονισμού πάντα εξετάζουμε την στάση του σώματος, ιδιαίτερα τα μάτια, τις γνάθους, τα πόδια, τα πέλματα, και δίνουμε συμβουλές θεραπευτικές, πάντα προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τη συμμετρία. Βελονίζουμε για τον πόνο στην μπροστά όψη του αυτιού και για την κινητικότητα και την ισορροπία στην πίσω όψη.

Η ομάδα της Lyon μελετά πολύ τις "διαταραχές στάσης".

Η σπονδυλική στήλη λειτουργεί βάσει της συνεργασίας του μυϊκού συστήματος που την υποστηρίζει, με εντολές από το Κ.Ν.Σ.

Το 90% των ανθρώπων έχουν κακή στάση θέσης, βάδισης, ύπνου κ.λ.π. Η συνεργασία του μυϊκού συστήματος γίνεται βάση αυτοματισμού. Υπάρχουν οπωσδήποτε ρυθμιστές του αυτοματισμού, το Κ.Ν.Σ., το Α.Ν.Σ., η σπονδυλική στήλη, που δίνουν εντολές κυρίως στους παρασπονδυλικούς μυς, με συλλογείς πληροφοριών τα μάτια, το δέρμα, τους σιαγόνες, το έσω ους κ.α. που δίνουν πληροφορίες στο Κ.Ν.Σ. για να δώσει περαιτέρω εντολές.Πάνω