Α π ό σ τ ο λ ο ς   Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD
Μειλίχου 176, Β' όροφος, Πάτρα. Τηλ.: 2610 427 379. E-Mail: aposapmed@gmail.com
Ωτοβελονισμός:

ΨυχοΣυναισθηματικές διαταραχές και ΩΒ

    "Qui Craint de souffrir, il suffre deja ... Montaigne"
    Αυτός που φοβάται να υποφέρει, υποφέρει ήδη.

State anxiety: κατάσταση άγχους απέναντι σε καταστάσεις ή γεγονότα αγχογόνα, "φυσιολογικό, πρόσκαιρο". Το άγχος του οδοντιάτρου, στα παιδιά, θεραπεύεται καλά με acupressure με σφαιρίδια μεταλλικά ή σποράκια Βακάριας.

Τrait anxiety: παρατεταμένο άγχος, ιδιοσυγκρασιακό, αγχώδης νεύρωση ως κλινική οντότητα.

Στην Ιταλία έγινε διπλωματική εργασία με ωτοβελονισμό σε οδοντιατρικό άγχος παιδιών. Υπήρχε ομάδα control, έλεγχος παραμέτρων άγχους όπως αλλαγή σφυγμού και υπήρξε θετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Ο P. Nosier το 1976 είχε δημοσιεύσει τον πρώτο πίνακα των έξι ωτικών σημείων ψυχισμού (άγχος, ζήλεια, επιθετικότητα, θλίψη, περηφάνια, φόβος).

Ο R. Bourdiol το 1980 όρισε και χαρτογράφησε μια ζώνη ψυχισμού στην ζώνη G στο πρόσθιο και κάτω μέρος του λοβού.

Ο F. Bhar το 1983 χαρτογράφησε 5 σημεία ψυχισμού.

Ο Romoli διαπίστωσε ότι σε προβλήματα ψυχισμού στους δεξιόχειρες ευαισθητοποιείται περισσότερο το αριστερό πτερύγιο και θεραπεύουμε τα ψυχοσυναισθηματικά νοσήματα κυρίως στο αριστερό αυτί.

Ο Bazzoni σε μεικτά ψυχοσωματικά προβλήματα συχνά χρησιμοποιεί το δεξί αυτί για τα σωματικά συμπτώματα και το αριστερό για τον ψυχισμό.

Σε απέχθεια ψυχική (π.χ. από εικόνα κακοποίησης παιδιού) και σε άλλες μορφές απέχθειας (π.χ. σε τροφή, οσμές κλπ) στις f MRI ενεργοποιούνται οι ίδιες ζώνες στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Στο ωτικό πτερύγιο εκφράζονται σημεία καθαρά ψυχισμού (π.χ. σημείο επιθετικότητας) ή μεικτά (π.χ. άγχους ιδιοσυγκρασιακού, σωματοποιημένου) ή σημεία γενικά ισχυρά (π.χ. το shenmen) ή σημεία του ΑΝΣ (π.χ. σημείο αυτόνομο νευρικό ή συμπαθητική άλυσος).


Ψυχοσωματικά νοσήματα.

Σωματική συνιστώσα: αρτηριακή πίεση, παλμός, ΑΝΣ, γραμμωτή ή λεία μυϊκή σύσπαση, ταχύπνοια, εφίδρωση, τόνος φωνής.

Στάση σώματος: στάσεις και χειρονομίες χαρακτηριστικές σε κατάθλιψη, φοβία, άγχος, κ.α.

Έκφραση προσώπου: άγχος, φόβος, απέχθεια, έκπληξη, ευτυχία, λύπη (anger, fear, Disgust, surprise, happiness, sadness).

Γνωσιακή συνιστώσα: μνήμη, δυνατότητα συγκέντρωσης, συνειδητότητα.

Η στάση του σώματος μας δίνει πληροφορίες για την ένταση και την διάρκεια ενός ψυχοσωματικού νοσήματος.

Σε χρόνιο ή μεγάλης έντασης ψυχοσωματικό πρόβλημα πρέπει να γίνεται ωτοβελονισμός και σε σημεία στάσης σώματος.


Δυνατότητες και όρια ΩΒ σε ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές.

α. Πρέπει να αξιολογείται το ιστορικό της νόσου, η χρονιότητα, η επιδείνωση, η αναποτελεσματικότητα προηγηθείσας ή συνεχιζόμενης φαρμακοθεραπείας ή ψυχοθεραπείας . Εκτιμάται η δυνατότητα θεραπευτικής βοήθειας με ΩΒ σε ανάγκη διακοπής ή αποφυγής φαρμάκων λόγω εγκυμοσύνης ή εκδήλωσης δυσανεξίας.

β. Ο συνδυασμός φαρμάκων και ωτοβελονισμού δίνει καλό αθροιστικό αποτέλεσμα και δυνατότητα ελάττωσης της δοσολογίας και των παρενεργειών των φαρμάκων.

γ. Με τον ΩΒ δρούμε κυρίως στη σωματική συνιστώσα της ψυχοσωματικής διαταραχής. Ο ασθενής βιώνει εντονότερα την σωματική συνιστώσα, ή αρνείται την ψυχική συνιστώσα του προβλήματος υγείας (αποφυγή του ψυχιάτρου) π.χ. ο ασθενής με κολίτιδα αρνείται το ψυχοτρόπο φάρμακο συνήθως, ενώ ενίοτε εξαρτάται μακροχρόνια από αυτό. Συχνή είναι η άρνηση της αμιτριπτυλίνης ή η διακοπή της στην προληπτική αγωγή της χρόνιας κεφαλαλγίας.

δ. Υπάρχει ένδειξη ωτοβελονισμού σε δυσδιαγνωστικές καταστάσεις ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, αταξινόμητες ή οριακές που συνήθως αντιστέκονται στις συμβατικές θεραπείες. Μεγάλο ποσοστό θεραπειών ωτοβελονισμού είναι θεραπείες ψυχοσωματικών νόσων, εξαρτήσεων και διαταραχών διατροφής.


Τα σημεία ψυχισμού τα διακρίνουμε σε:

Α. σημεία άγχους.
Β. σημεία διάθεσης.
Γ. σημεία stress.
Δ. σημεία πρόληψης ή ευεξίας.
Ε. σημεία βελτιστοποίησης της απόδοσης, τόνωσης.

Σε προετοιμασία αθλητών και ενίσχυση τους για καλύτερες επιδόσεις και ψυχολογική στήριξη σε ομάδες αθλητισμού γενικότερα οι θεραπείες ωτοβελονισμού είναι διαδεδομένες αρκετά, ιδίως στην Ευρώπη.

Θεραπείες 7 - 15 ημέρες πριν από τους αθλητικούς αγώνες όπως και πριν από εξετάσεις στην μέση και ανώτερη εκπαίδευση αποδίδουν καλά και ενίοτε θεαματικά στην ψυχική και στη σωματική συνιστώσα.

"Όλοι" αναγνωρίζουν την μείωση στο άγχος, το σφίξιμο, την αγωνία, την εφίδρωση, την δυσκολία συγκέντρωσης πριν τον αγώνα ή το διαγώνισμα.


Stress.

Διακρίνομε 3 φάσεις του stress μετά ένα οξύ ερέθισμα, shock.

Α. Φάση Εγρήγορσης. Εκδηλώνεται με οξεία μη ειδική αντίδραση αντεπίθεσης ή φυγής με υπεροχή της συμμετοχής του συμπαθητικού ΑΝΣ.

Β. Φάση Αντίστασης. Οργανώνεται η χρόνια αντίδραση, παρόμοια π.χ. στο οικογενειακό ή στο εργασιακό stress με χρόνια υπερπαραγωγή γλυκοκορτικοειδών, δημιουργία βλαβών, ισορροπία συμπαθητικού - παρασυμπαθητικού.

Γ. Φάση Αποδρομής. Παραμένει η παθολογία με υπεροχή και εγρήγορση του παρασυμπαθητικού ΑΝΣ και σωματικού ή ψυχικού τύπου οργανωμένη χρόνια συμπτωματολογία π.χ. χρόνια ινομυαλγία, χρόνια αϋπνία, ή άλλο.

Γαστρίτιδα από stress. Βάσει μελετών Ρώσων νευροφυσιολόγων, η αντιπροσώπευση μίας γαστρίτιδας είναι στο αριστερό αυτί όταν αυτή οφείλεται σε stress.

Μετατραυματικό stress. Ο ΩΒ μπορεί να βοηθήσει θεραπευτικά στον έλεγχο και την αποδρομή του stress, ενίοτε σε δύσκολα κλινικά σύνδρομα και σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες όπως: Cognitive therapy, Eye movement disencitilization and reprocessing, Exposure therapy, Pharmacotherapy.


ΩΒ ως θεραπεία στάσης σώματος σε ψυχοσωματικά νοσήματα.

Ασθενείς με χρόνια ψυχικά προβλήματα χρειάζονται θεραπεία στη στάση του σώματος που διαταράσσεται από το χρόνιο stress.

Αντίστροφα χρόνιες διαταραχές στάσης του σώματος οδηγούν και σε ψυχικές διαταραχές. Στις έννοιες Ψυχοσωματικό και Σωματοψυχικό επικρατεί στις κλινικές εκδηλώσεις η συνιστώσα που δεν είναι γεννεσιουργός.

Τεχνικές βασανιστηρίων (Γκουαντάναμο, Γυάρος, κ.α.) έθεταν σε ειδικές στάσεις σώματος τους κρατούμενους, για να καταστείλουν την ψυχική τους αντοχή, "για να τους κάνουν να σπάσουν".

Συχνά θεραπείες μυοσκελετικού αποτυγχάνουν λόγω "εγγραφής μνήμης " στο ΚΝΣ ενώ ο ωτοβελονισμός μπορεί να λειτουργήσει επιτυχώς "κάνοντας reset" στο ΚΝΣ.

Η συναισθηματική διάθεση, ο ψυχισμός τροποποιεί, καθορίζει και διαμορφώνει την στάση του σώματος (προσωπεία π.χ. κατάθλιψης, θυμού, χαράς, κ.α.).

Με τον ωτοβελονισμό τροποποιούμε συγχρόνως και την μυϊκή σύσπαση και «λύνουμε» το αντίστοιχο προσωπείο.


Αϋπνία και ωτοβελονισμός.

Altern Complement Med. 2008, 14 (2) 106 - 8, Mw Lee, E Ernst.
Auricular acupuncture for insomnia. a systematic reriew.
Συμπεράσματα: ...."φαίνεται ότι"... είναι αποτελεσματική.

Αϋπνία: α. Επελεύσεως, β. Διακρατήσεως, διακοπτόμενος ανήσυχος ύπνος), γ. Διατηρήσεως, πρωινή ξύπνημα νωρίς.

Στην ημικρανία ή την αϋπνία χρειάζονται 7 - 8 συνεδρίες με απομακρυνόμενα μεταξύ τους μεσοδιαστήματα για σταθεροποίηση του αποτελέσματος.Πάνω