Α π ό σ τ ο λ ο ς   Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD
Μειλίχου 176, Β' όροφος, Πάτρα. Τηλ.: 2610 427 379. E-Mail: aposapmed@gmail.com
Βελονισμός:

Χρόνια Kεφαλαλγία και Θεραπεία Βελονισμού

Δρ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Παθολόγος, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας,
Αθήνα, 21 - 23/2ου/2003Ελέγχθηκε η Ατομική Κάρτα Υγείας 95 ασθενών που έκαναν θεραπεία βελονισμού για αντιμετώπιση χρόνιας κεφαλαλγίας την οκταετία 1994 - 2001 με σκοπό την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Αφορούσε 75 γυναίκες και 20 άνδρες, 55 με ημικρανία, 39 με κεφαλαλγία τάσεως και 1 με αθροιστική κεφαλαλγία. Ήταν 56 ασθενείς που προσήλθαν για θεραπεία χρόνιας κεφαλαλγίας (ομάδα Α) και 39 ασθενείς (ομάδα Β) που είχαν την χρόνια κεφαλαλγία ως δεύτερο σοβαρότερο πρόβλημα υγείας, που απαιτούσε θεραπεία βάσει της ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης του βελονισμού.

Υπήρξε χρόνος παρακολούθησης 6 μήνες έως 8 έτη μετά την θεραπεία, βάσει επόμενων ιατρικών επισκέψεων ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Στο 68% υπήρξε παρακολούθηση άνω της 2ετίας. Έγιναν περί τις 12 συνεδρίες κλασσικού κινέζικου βελονισμού, τρεις ανά εβδομάδα και συμπληρωματικά ώτο, κράνιο και ήλεκτρο - βελονισμός. Η διάρκεια της νόσου, η σοβαρότητα της κεφαλαλγίας, και η συννοσηρότητα χρόνιων νόσων ήταν σημαντικά υψηλή.

Στο 51,6% υπήρξε μακροχρόνια αποδρομή της χρόνιας κεφαλαλγίας.

Στο 30,5% υπήρξε ύφεση μεγαλύτερη του 50%, σε ένταση, διάρκεια ή/ και συχνότητα κρίσεων.

Στο 11,6% υπήρξε πρόσκαιρη, μικρή, αναγνωρίσιμη βελτίωση και στο 6,3% δεν υπήρξε καμία βελτίωση. Η επαναληψιμότητα των θεραπειών βελονισμού, αφορούσε το 42,1% των περιπτώσεων και ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα Β (48,9%) σε σχέση με την ομάδα Α (37,5%).

Η θεραπεία βελονισμού έχει καλό και μακροχρόνιο θεραπευτικό αποτέλεσμα στις συνηθέστερες κατηγορίες της χρόνιας κεφαλαλγίας και σε συνοδά αναστρέψιμα προβλήματα υγείας.


Συννοσηρότητα ασθενών με χρόνια κεφαλαλγία
και θεραπεία βελονισμού.

Δρ ΑΠ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Παθολόγος, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βελονισμού,
Αθήνα, 28 - 29/9ου/2002


Έγινε έλεγχος του ιατρικού αρχείου και της ατομικής κάρτας υγείας ασθενών που προσήλθαν για θεραπεία βελονισμού λόγω χρόνιας κεφαλαλγίας την 8ετία 1994 - 2001.

Ελέγχθηκε η έκταση και το είδος της νοσηρότητας 58 ασθενών με χρόνια κεφαλαλγία (ομάδα Α) καθώς και 42 ασθενών (ομάδα Β) που προσήλθαν για άλλη πάθηση και συνυπήρχε χρόνια κεφαλαλγία ως δεύτερη διάγνωση.

Στην ομάδα Α υπήρχαν
  • 43 περιπτώσεις ημικρανίας,
  • 14 κεφαλαλγίας τάσεως,
  • 9 συνόδου χρόνιας καθημερινής κεφαλαλγίας και
  • 1 περίπτωση αθροιστικής κεφαλαλγίας.
Στην Β υπήρχαν
  • 16 περιπτώσεις ημικρανίας και
  • 27 κεφαλαλγίας τάσεως.
Ελέγχθηκε η νοσηρότητα τριών τουλάχιστον συνοδών χρονίων προβλημάτων υγείας, όταν υπήρχε.

Στην ομάδα Α συνυπήρχε 2η διάγνωση στο 72,4% (Ν: 42) των περιπτώσεων και ήταν αυχενικό σύνδρομο στο 37,9% (Ν: 22) και αγχώδης διαταραχή στο 13,8% (Ν: 8). 3η διάγνωση συνυπήρχε στο 50% (Ν: 29) και ήταν οσφυαλγία (Ν: 9) και αγχώδης διαταραχή (Ν: 10). 4η διάγνωση συνυπήρχε στο 20,7% (Ν: 12).

Στην ομάδα Β πρώτη διάγνωση για την οποία ζητήθηκε θεραπεία βελονισμού ήταν αυχενικό σύνδρομο στο 52,4% (Ν: 22), αγχώδης διαταραχή (Ν: 9), και οσφυαλγία (Ν: 7).

Συμπεράσματα:
1. Η νοσηρότητα είναι υψηλή και χαρακτηριστική με προεξάρχουσα την συμμετοχή της σπονδυλικής στήλης και ιδίως του αυχένα, καθώς και ψυχοσωματική συμπτωματολογία (αγχώδης νεύρωση, συναισθηματική διαταραχή).

2. Η χρονιότητα και η σοβαρότητα του συνολικού φορτίου νόσησης ήταν πολύ υψηλή.

3. Σχολιάζεται η αποτελεσματικότητα η οποία ήταν γενικά καλή και για τις συνοδές παθήσεις.

4. Προέχει η ολιστική θεραπευτική προσέγγιση αυτών των ασθενών με υψηλή συννοσηρότητα, ο προσανατολισμός της θεραπείας βελονισμού στο σύνολο των αναστρέψιμων χρόνιων προβλημάτων υγείας, η αλλαγή συνηθειών, τρόπου ζωής, κίνησης, η αξιολόγηση της συνήθως συνυπάρχουσας και πολλαπλής φαρμακευτικής αγωγής.


Πάνω