Α π ό σ τ ο λ ο ς   Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD
Μειλίχου 176, Β' όροφος, Πάτρα. Τηλ.: 2610 427 379. E-Mail: aposapmed@gmail.com
Θέματα Υγείας:

Αγωγή Υγείας

"Υγεία"

είναι η πλήρης σωματική ψυχική και κοινωνική ευεξία του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Ο Σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγων για την υγεία είναι το περιβάλλον και η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με τον οικολογικό του περίγυρο" Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

Υγιεινή

είναι η επιστήμη που μελετά τους παράγοντες που προάγουν ή παραβλάπτουν την υγεία του ανθρώπου ανεξάρτητα από που προέρχονται ή πότε και που επενεργούν, με αντικειμενικό στόχο την εξασφάλιση και βελτίωση της υγείας του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου".

Αγωγή υγείας

είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που αποσκοπεί στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς με αντικειμενικό στόχο τη μείωση της επίπτωσης ή τη βελτίωση της πρόγνωσης ενός ή περισσοτέρων νοσημάτων. Η Αγωγή υγείας στοχεύει στη διαμόρφωση συμπεριφοράς, στα υγιεινά πρότυπα ζωής, στη σωστή χρήση των υπηρεσιών υγείας, στη βελτίωση του επιπέδου υγείας ατομικού και κοινωνικού, και στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Αγωγή υγείας και νέοι, βιολογική προοπτική.

Η χρονικά πρώιμη προληπτική παρέμβαση έχει περισσότερους δυνητικούς στόχους και κατά συνέπεια περισσότερες δυνατότητες διακοπής της παθογενετικής εξελικτικής διαδικασίας. Η έκθεση σε συνήθειες και έξεις δημιουργεί νοσήματα φθοράς της μέσης ηλικίας και πολλά από τα νοσήματα της σύγχρονης δημοπαθολογίας αποτελούν την κατάληξη της συνδυαστικής επιδράσεως διαφόρων παραγόντων.

Πρότυπα Συμπεριφοράς:

Εχει τεκμηριωθεί ότι είναι δυσκολότερη η ανάκληση μίας νοσογόνου συνήθειας σε μεγαλύτερη ηλικία, παρά η δημιουργία συνθηκών για την αποτροπή της εγκαταστάσεως της σε νεαρότερα άτομα.

Η αγωγή υγείας έχει μερικές παράπλευρες συνέπειες που δεν φαίνονται σημαντικές όπως: η αποσύνδεση της φροντίδας για την υγεία από την νοσοκεντρική πρόληψη και θεραπεία αφού η νεανική ηλικία χαρακτηρίζεται από τους χαμηλότερους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Εντάσσει την φροντίδα υγείας στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Η υγεία είναι δικαίωμα συνδεδεμένο με υποχρεώσεις που υπαγορεύουν συνεχή προσπάθεια και ενεργό συμμετοχή.

Η κοινωνική ευθύνη εκφράζεται με την εξασφάλιση έγκαιρης, ισόμετρης και αποτελεσματικής ιατρικής περίθαλψης και με την δημιουργία των προϋποθέσεων για τη συνειδητή ανάληψη από όλους των ευθυνών τους για την υγεία.

Η σχέση της παιδείας με την υγεία ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό για την οικονομικοκοινωνική ιεράρχηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας στα περισσότερα νοσήματα.

Στις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου 1/4 των κακοήθων νεοπλασιών αποδίδεται στο κάπνισμα και άλλο 1/4 σε διατροφικές εκτροπές. Αυτό σημαίνει ότι η υγειονομική παιδεία μπορεί να συμβάλει περισσότερο παρά η θεραπευτική ιατρική στην αντιμετώπιση του προβλήματος του καρκίνου.

Η στεφανιαία νόσος της καρδιάς αποδίδεται σε σημαντικό ποσοστό (50%) σε παράγοντες που υπόκεινται σε διαφοροποίηση ή διορθωτική ανάταξη με μεθοδεύσεις υγειονομικής παιδείας όπως κάπνισμα, διατροφή, άσκηση.

άρα ΠΡΟΛΗΨΗ παρά ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η μελέτη και γνώση των θεμάτων Αγωγής Υγείας έχει χρηστική αξία.

Ουσιαστική απόκτηση γνώσης σε αυτά τα θέματα είναι αυτή που βιώνεται από τον ίδιο τον μελετητή, αυτή που παρεμβαίνει και τροποποιεί σημαντικούς τομείς τρόπου ζωής, καθημερινές συνήθειες και πρότυπα διαβίωσης.

Στον σύγχρονο αστικό τρόπο ζωής συνήθως υπερέχουν αρνητικά πρότυπα διαβίωσης όπως κατάχρηση διατροφής, καθιστική ζωή, ανταγωνιστικότητα και “πίεση χρόνου”, κάπνισμα, κ.α., που οδηγούν σε κακή υγεία και αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα από νόσους φθοράς (καρδιοπάθειες, κακοήθεις νόσοι, κ.α.). Επίσης οδηγούν σε κακή ψυχική υγεία, ενίοτε και σε εξαρτήσεις (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, κ.α.).

Η συνειδητή απόκτηση υγιεινότερου τρόπου ζωής από τους νέους μέσα από την απόκτηση ουσιαστικής γνώσης είναι ανεκτίμητης αξίας για το μέλλον και την ποιότητα της ζωής.

Η ολιστική προσέγγιση της Υγείας μέσα από την βιωμένη γνώση και πράξη και την συμμετοχή στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων της κοινωνικής συνύπαρξης είναι στόχος που αξίζει να κερδίσει κανείς.

Η απόκτηση γενικότερης παιδείας μέσα από εκπαιδευτική διαδικασία στα θέματα Αγωγής Υγείας είναι το μέσον για την απόκτηση ωριμότερης στάσης ζωής και επιτυχίας στην επαγγελματική εξέλιξη και την ίδια την ζωή.Πάνω