Α π ό σ τ ο λ ο ς   Α π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς
Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πάτρας, Διπλωματούχος Βελονισμού ECPD
Μειλίχου 176, Β' όροφος, Πάτρα. Τηλ.: 2610 427 379. E-Mail: aposapmed@gmail.com
Υγεία είναι η σωματική, ψυχική, και κοινωνική ευεξία, η αρμονική συνύπαρξη με το περιβάλλον και τον οικολογικό μας περίγυρο.


Υγιεινό είναι ότι προάγει και ενισχύει την υγεία, ότι παρατείνει την καλή υγεία και την ίδια την ζωή, οι παράγοντες που δρουν θετικά στην υγεία και απομακρύνουν την αρρώστια και την αναπηρία.

Ο Βελονισμός είναι μία θεραπευτική μέθοδος και τεχνική κατά την οποία ειδικές βελόνες τοποθετούνται σε ειδικά επιλεγμένες ευαίσθητες ή επώδυνες στην πίεση δερματικές περιοχές, με στόχο την θεραπευτική αντιμετώπιση λειτουργικών, αναστρέψιμων παθήσεων, συνδρόμων ή συμπτωμάτων. Έχει προέλευση στην Κίνα, ιστορία αιώνων και παγκόσμια διάδοση και εφαρμογές.

Ο Ωτοβελονισμός είναι ένας κλάδος του βελονισμού που χρησιμοποιεί το αυτί ως διαγνωστικό και θεραπευτικό μικροσύστημα με υψηλή εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα. Ανακαλύφθηκε και εξελίχθηκε στην Γαλλία την δεκαετία του 1950, διαδόθηκε άμεσα στην Κίνα και παγκόσμια, είναι ο Ευρωπαϊκός δρόμος του Βελονισμού.

Δρ. Απόστολος Αποστολόπουλος