Αγωγή υγείας

 

Αγωγή υγείας είναι η εκπαιδευτική διαδικασία που αποσκοπεί στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς, με αντικειμενικό στόχο τη μείωση της επίπτωσης ή τη βελτίωση της πρόγνωσης ενός ή περισσοτέρων νοσημάτων. Η Αγωγή υγείας στοχεύει στη διαμόρφωση υγιεινών πρότυπων ζωής, στη σωστή χρήση των υπηρεσιών υγείας, στη βελτίωση του ατομικού και κοινωνικού επιπέδου υγείας αλλά και στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Η πρώιμη προληπτική παρέμβαση έχει περισσότερες δυνατότητες διακοπής της παθογενετικής εξελικτικής διαδικασίας καθώς έχει τεκμηριωθεί ότι είναι δυσκολότερη η ανάκληση μίας νοσογόνου συνήθειας σε μεγαλύτερη ηλικία. Η υγεία είναι δικαίωμα συνδεδεμένο με υποχρεώσεις που υπαγορεύουν συνεχή προσπάθεια και ενεργό συμμετοχή.